Perfekta tak är vår sak

Våra tjänster

Anders Produktion arbetar inte enbart med takläggning, utan erbjuder en lång rad relaterade tjänster inom byggsektorn:

Arbete med träfasader - inklusive fasadmålning samt byta av panel och vindskivor.

Putsfasader - inklusive fasadtvätt, omfärgning av puts, reparation av putsskador samt byte av putsfasad. 

Trapphus - inklusive ommålning, slipning av stentrappor samt restaurering av Stucco Lustro.

Fönster - inklusive renovering, målning samt fönsterbyten.

Vi har målare, snickare och murare anställda samt ett brett kontaktnät som inkluderar alla typer av hantverkare: plåtslagare, elektriker och rörmokare, för att nämna några.

Kontakta oss för att få veta mer om vad vi kan hjälpa dig med.